Đóng

Download

ANDDesign Release 10  (Giao diện tiếng Việt và tiếng Anh)

Dùng với AutoCad 2015 hoặc 2016 – 64 bit

1. AndTerrain-Phần mềm khảo sát địa hình;
2. AndGeology-Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. AndRoad-Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. AndCanal-Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. AndLev-Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

 

ANDDesign Release 10 Phiên bản khóa cứng

Bản cập nhật ANDDesign Release 10 Phiên bản khóa cứng 

ANDDesign Release 10 Phiên bản học tập

Bản cập nhật ANDDesign Release 10 Phiên bản học tập.

 

 

ANDDesign Version 7.6

(Dùng cho phiên bản AutoCad 2007 – 2009) 

1. Phần mềm khảo sát địa hình;
2. Phần mềm khảo sát địa chất công trình;
3. Phần mềm thiết kế đường đô thị, cao tốc, nút giao;
4. Phần mềm thiết kế kênh mương, thủy lợi;
5. Phần mềm tính toán san lấp mặt bằng.

Bộ cài ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng

Bản cập nhật ANDDesign V7.6 phiên bản khóa cứng.

 

 

ANDSim – Mô phỏng 3D

Phần mềm mô phỏng dự án 3D, phiên bản 3.5.1408 cập nhật ngày 15/08/2014. Hỗ trợ khóa cứng ANDLock 3.0. Khóa ANDLock 3.0 hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu cho khóa cứng

 

ANDSim (bản thương mại)

ANDSim (Education)