Đóng

Giới thiệu về công ty TNHH MTV Phát Triển và vươn xa

Công ty Phát Triển & Vươn Xa cung cấp các giải pháp cho xây dựng và hệ thống giao thông hạ tầng cầu đường..công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chuyển giao công nghệ


PHẦN MỀM

PHẦN MỀM ANDDESIGN
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn người dùng
 • Hỗ trợ vĩnh viễn
DỰ TOÁN DELTA 9.0
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn người dùng
 • Hỗ trợ vĩnh viễn
GIẢI PHÁP NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn người dùng
 • Hỗ trợ vĩnh viễn
GIẢI PHÁP ERP
 • Hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn dữ liệu
 • Không giới hạn người dùng
 • Hỗ trợ vĩnh viễn

Thống kê các dự án

Phần mềm anddeign

Đang sử dụng trong xây dựng

Phần mềm dự toán Delta

Được sử dụng trong dự toán dự án

Dự án khác

Triển khai xây dựng các dự án đô thị

Tin Tức

Ý kiến khách hàng